Nederlands English

Patiënten

Download patienteninformatie

Download informatiebrochure CLI 

Download informatiebrochure  DBS

Download informatiebrochure wetenschappelijk onderzoek

 

Achtergrond

Als de ziekte van Parkinson vordert, lukt het vaak niet meer om de verschijnselen goed te behandelen met alleen medicijnen. Er zijn in deze fase van de ziekte verschillende behandelmethoden. De meest gebruikte in Nederland zijn continue levodopa/carbidopa infusie via een slang naar de dunne darm (Duodopa®) en diepe hersenstimulatie ( Engels: Deep Brain Stimulation; DBS), waarbij door een neurochirurg electroden in de hersenen worden geplaatst. Een kleine groep patiënten wordt met continue apomorfine infusie behandeld. Hierbij wordt het medicijn apomorfine via een naaldje onder de huid continu toegediend. Er is te weinig onderzoek naar apomorfine gedaan om overtuigd te zijn van de effectiviteit.

Voor DBS en CLI-Duodopa geldt dat beide methoden een goed effect hebben op de verschijnselen van gevorderde ziekte van Parkinson. Helaas is niet bekendof een van beide methoden, DBS of CLI, beter werkt. Ook is niet bekend of de behandelingen verschillen in het optreden van bijwerkingen en complicaties. Waarschijnlijk is er wel een groot verschil in kosten van beide behandelingen.

 

Doel van de studie

Het doel van de studie is de werkzaamheid en de kosten van de behandelingen DBS en Duodopa vergelijken in een zorgvuldig opgezet onderzoek.

 

Hoe is de studie opgezet

De beste manier om in een onderzoek twee behandelingen te vergelijken, is om deelnemers te laten loten voor een van de twee behandelingen. Dit betekent dat dat voor het belangrijkste onderdeel van het onderzoek, het toeval bepaalt of iemand behandeld gaat worden met DBS of CLI.

Deelnemers zullen eerst een screening doorlopen, om te bepalen of zij geschikt zijn voor beide behandelingen. Daarna volgt loting en behandeling. Dit gebeurt zo veel mogelijk in de ziekenhuizen waar deelnemers normaal gesproken ook behandeld worden. De deelnemers  zullen gedurende een jaar na behandeling door het onderzoeksteam gevolgd worden om te zien wat de effecten van de behandeling zijn. Er zal worden gekeken naar het effect van de behandeling op de ziekteverschijnselen, optreden van bijwerkingen en kosten die gemaakt worden. Daarna zal een deelnemer in principe doorgaan met de behandeling.

Hoewel het loten voor een goede vergelijking essentieel is, zijn we ook geïnteresseerd in personen die dit niet willen en die wel behandeld gaan worden met DBS of CLI. We willen ook van hen graag weten wat het effect van de behandeling is, of er bijwerkingen optreden en wat de gemaakte kosten zijn door middel van enkele malen afnemen van vragenlijsten. Mensen die binnenkort via hun eigen neuroloog met een van deze behandelingen starten, kunnen ook aan dit deel van het onderzoek meedoen. 

 

Aantal patiënten

Aan dit nationale onderzoek zullen 66 patiënten loten voor behandeling. Verder is het streven zoveel mogelijk personen mee te laten doen die niet willen loten.

 

Hoe vaak worden er metingen verricht?

Voor het onderzoek wordt de deelnemer in totaal zes keer gesproken, waarbij de screening en de meting na een jaar in het eigen ziekenhuis plaatsvindt. Deze eerste en laatste metingen zijn uitgebreid, de anderen zijn enkele korte metingen. Indien een bezoek aan het ziekenhuis een belemmering is, zou een meting eventueel ook thuis kunnen plaatsvinden. De minder uitgebreide metingen kunnen telefonisch worden gedaan of gecombineerd met een afspraak in het ziekenhuis.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u de patiëntinformatiebrief lezen. 

 

Download patienteninformatie

Download informatiebrochure CLI 

Download informatiebrochure  DBS

Download informatiebrochure wetenschappelijk onderzoek