Nederlands English

Pubicatie Protocol

5 augustus 2020

In 2020 is de meest actuele versie van het onderzoeksprotocol gepubliceerd in het vaktijdschrift BMC Neurology. 

Via deze link kunt u de publicatie bekijken. 

Archief