Nederlands English

INVEST

25 oktober 2016

De INVEST-studie: INfusie VErsus STimulatie onderzoekt verschillende behandelingen voor de gevorderde ziekte van Parkinson. De behandelingen met continue levodopa/carbidopa infusie met een sonde (Duodopa®) en diepe hersenstimulatie zullen worden vergeleken. Verschillende ziekenhuizen in Nederland doen mee aan het onderzoek, wat vanuit het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is opgezet. Aanmelding van mensen met de ziekte van Parkinson die interesse hebben in het onderzoek gebeurt via hun eigen neuroloog.

Archief