Nederlands English

Aanmelden

Aanmelden

Het aanmelden voor de studie gebeurd door de behandeld arts.

aanmeldformulier INVEST-studie

toestemmingsformulier INVEST-studie

Stappenplan aanmelden patiënt

 1. Check in- en exclusiecriteria op het INVEST-zakkaartje of hieronder.
 2. Geef een korte introductie over de INVEST-studie aan de patiënt.
 3. Maak een notitie in het medisch dossier dat patient is geinformeerd over de INVEST studie, en toestemming geeft dat zijn of haar contactgegevens worden doorgegeven aan het INVEST-onderzoeksteam voor verdere toelichting.
 4. Klik op de onderstaande knop voor het aanmeldformulier INVEST-studie en fax het naar het nummer op het formulier. Lukt het downloaden niet? Bel dan met een van de onderstaande telefoonnummers.

aanmeldformulier INVEST-studie

 Lukt het downloaden niet? Bel dan met een van de onderstaande telefoonnummers.

 1. Geef de patienteninformatie mee.
 2. Hierna draagt de onderzoeksverpleegkundige zorg voor: contact met patiënt, inclusie, randomisatie en follow-up in eigen ziekenhuis. De behandeling zal plaatsvinden volgens de van tevoren afgesproken logistieke route. 
 3. Vragen? Neem dan contact op:
  • Daan van Poppelen (arts-onderzoeker): 020-566  3447 / 06-58794094
  • Saskia Bessems (onderzoeksverpleegkundige): 020 - 566 1997

 

Wel aanmelden (inclusiecriteria)

 • idiopatische ziekte van Parkinson met tenminste twee van de
  volgende symptomen: rusttremor, rigiditeit, asymmetrie;
 • ondanks optimale farmacologische behandeling ten minste een van de volgende symptomen: ernstige responsfluctuaties, dyskinesieën of bradykinesie;
 • levensverwachting van meer dan twee jaar.

Niet aanmelden (exclusiecriteria)

 • leeftijd onder de 18 jaar;
 • eerdere neurochirurgie voor de ziekte van Parkinson (bijvoorbeeld DBS, pallidotomie, thalamotomie)
 • eerdere CLI (door PEG- danwel nasale jejunumsonde)
 • Hoehn en Yahr stadium 5 op het beste moment van de dag;
 • andere, ernstig invaliderende aandoening
 • dementie of aanwijzingen voor ernstige cognitieve stoornissen
 • huidige of eerdere psychose;
 • huidige depressie ondanks optimale farmacologische behandeling;
 • contra-indicaties voor DBS, zoals lichamelijke ziekten die het operatierisico ernstig verhogen;
 • contra-indicaties voor een PEG-sonde zoals interpositie van de organen, ascites of oesophagusvarices, of voor Duodopa;
 • zwangerschap, borstvoeding, vrouwen in de vruchtbare leeftijdsfase zonder betrouwbare anticonceptie;
 • onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • onvermogen om schriftelijk informed consent te geven;
 • wettelijk onbekwaam